Партренська реклама

"Партнерська реклама" - це безкоштовна реклама для українських сайтів.

Усі сайти які беруть участь у партнерській рекламі рекламують один одного.

Кожен сайт має свій індекс який збільшується на одиницю при відображенні на сайтах парнерах. Відображається сайт з найменшим індексом, тобто сайти рекламуються по колу.

Індекси обнуляються в певний час для усіх сайтів.

Крім партнерської реклами також можуть показуватися: реклама, соціальна реклама.

  Вимоги до сайту для "Партнерської реклами":
 • сайт має бути на українській мові
 • сайт не повинен бути «пустий», тобто вміст сайту повинен бути заповнений
 • вміст сайту не повинен суперечити законам України
  Категорично забороненo для " Партнерської реклами":
 • сайти які продають товар або послуги
 • ЗМІ, сайти новин
 • сайти які пов'язані з політикою
 • скорочувати (приховувати) адресу сайту за допомогою спеціальних сервісів
Подати заявку